diumenge, 6 d’agost del 2023

Per què s’han de pegar les dones?

Un 25% de la població mundial creu que està justificat que un home pegui una dona. Un informe publicat pel Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament alerta d’un estancament en els avenços cap a la igualtat al món.

Si pegues algú, estàs abusant de la teva força física i pressuposant una força moral que, evidentment, no tens perquè estàs cometent abús, no respectant. En aquest 25%, hi ha dones? Quina llàstima em fan... I ràbia! Quin poc respecte i consideració es tenen. Els homes, que vull suposar són la majoria d’aquest 25% que peguen perquè creuen que hi tenen dret, són menyspreables.

No s’estima ni es valora a qui es pega.

Les dades de les enquestes realitzades (entre 2017-2022), a la població de 80 països (que segons l’ONU cobreixen l’opinió del 85% de la població mundial), ens alerten que 9 de cada 10 persones al món continuen expressant un «biaix» contra les dones: és a dir, es pot pegar a les dones. I ara parlen de «desmantellament» dels drets de les dones i de «reacció organitzada contra la igualtat».

L´Índex de les Normes Socials de Gènere conclou que la meitat de la població global creu que els homes són millors líders polítics que les dones (quan ja s’ha comprovat que no). I d’aquí en surt que només un 10% de caps d’estat són dones. Aquesta xifra s’ha mantingut quasi estancada des de 1995.

Alhora un 40% de les persones al món creu que els homes són millors executius al món empresarial, on les dones ocupen menys de la tercera part dels càrrecs directius.

Segons l'informe, hi ha una fractura entre els progressos en l'educació de la dona i el seu empoderament econòmic. En 59 dels països on elles compten amb un major nivell educatiu, la bretxa mitjana en els ingressos es manté en un 39% a favor dels homes.

És a dir: el món considera, en general (sense comptar les honroses excepcions), que els homes són millors que les dones com a líders polítics, com a empresaris i que tenen dret a cobrar molt més. A part de pegar les dones... Per què? D’on els surt aquesta malignitat?

Vivim pensat que tota aquesta degradació moral que ens han infligit durant segles i segles, està en procés de superació. Però és mentida. No estem avançant. Al contrari.

Comparant les dades d’aquestes enquestes amb les del període anterior, el del 2010-2014, el nombre de persones que tenen prejudicis contra les dones només ha caigut dos punts. Amb tot, cal dir que ha millorat en vint-i-set dels trenta-vuit països comparats.

El món intenta (no prou) treballar en mesures com permisos i drets de les dones. Però mentre no es reconegui el valor econòmic de la feina de cures no remunerada, tot seguirà quedant curt. Perquè en els països amb més «biaix» de gènere, les dones hi dediquen set vegades més de temps que els homes.

I és que com pegar, són molts els abusos i extorsions que es practiquen i es cometen contra les dones. I és imprescindible que homes i dones puguin ser capaços d’entendre-ho i no justificar-ho de cap de les maneres. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada