dijous, 7 de febrer del 2013

Caterina d'Aragó

Caterina d'Aragó

Lluïsa de Medrano

Lluïsa de medrano

Maria d'Aragó

Maria d'Aragó

Margarida d'Austria

Margarida d'Austria

Joana de Castella, La Boja

Joana de Castella, La Boja

Isabel d'Aragó

Isabel d'Aragó

Beatriu Galindo, La latina

Beatriu Galindo, La Latina

Caterina Sforza

Caterina Sforza
Joana de Trastámara, la Beltraneja